Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 200 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania. Jeżeli efektem porady jest powierzenie sprawy kancelarii – porada jest nieodpłatna lub zaliczona na poczet ustalonego wynagrodzenia za sprawę.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest z klientem indywidualnie i uwarunkowana jest stopniem skomplikowania sprawy, wartością przedmiotu sporu oraz koniecznym nakładem pracy.

W przypadku obsługi prawnej na zasadzie stałego zlecenia możliwe jest przyjęcie następujących systemów wynagrodzenia:
- wynagrodzenie godzinowe – wszystkie czynności  wykonane w sprawie są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem danej sprawy oraz poświęconego czasu.
- wynagrodzenie ryczałtowe – w umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie - ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania. W razie powierzenia nam zleceń ponad przewidzianą pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

izabela-maruchacz