Od wczesnych lat młodzieńczych interesowało mnie prawo i historia. Poza tym cenię kontakt i pracę z ludźmi, pomaganie im, rozwiązywanie skomplikowanych i pozornie „patowych” sytuacji. Stąd też w mojej ocenie zawód, który obecnie mam zaszczyt wykonywać był mi pisany. Choć droga do niego w pewnych okresach wiodła „pobocznymi ścieżkami”. A było to tak...

Zawsze chciałam być weterynarzem. Jednak fascynując się zagadnieniami związanymi z prawem, jako uczennica klasy IV liceum – w roku 1999 wzięłam udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka organizowanej przez Prof. Tadeusza Jasudowiczaz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doszłam do etapu ogólnopolskiego i uzyskałam tytuł finalistki. Ten sukces zadecydował, że złożyłam dokumenty na studia prawnicze. W latach 1999 – 2004 studiowałam dziennie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W tym okresie współpracowałam ze Studencką Poradnią Prawną oraz czynnie uczestniczyłam w działaniach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association - ELSA, które jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Z powodzeniem brałam udział w organizacji szeregu przedsięwzięć o zasięgu zarówno ogólnopolskim jak i europejskim, pełniąc przez okres trzech kadencji funkcję Wiceprezesa do spraw Marketingu. W roku 2004 uzyskałam tytuł magistra prawa broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod kierunkiem Prof. Emila Pływaczewskiego o temacie „Przestępczość nieletnich w ujęciu prawno – kryminologicznym”. Po studiach planowałam wykonywać zawód sędziego. Dlatego zdałam egzamin wstępny na aplikację sądową, którą odbywałam w latach 2004 – 2007 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie oraz Okręgowym w Olsztynie. W tym okresie poznałam specyfikę pracy w każdym z wydziałów sądowych. W 2007 roku złożyłam w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku państwowy egzamin sędziowski. Następnie przez okres 7 lat pracowałam jako asystent sędziego w wydziałach: Karnym Sądu Rejonowego w Kętrzynie oraz Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mrągowie. W roku 2014 podjęłam decyzję o zakończeniu pracy na dotychczasowym stanowisku i rozpoczęciu własnej praktyki adwokackiej. W dniu 25 czerwca 2014 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie. Od dnia 4 sierpnia 2014 roku prowadzę własną Kancelarię Adwokacką w Mrągowie.

Szczerze lubię zawód adwokata, jest on moją pasją. Cieszę się, że mogę go wykonywać i służyć Państwu skutecznie i sprawnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Czym się kieruję…

Aliena negotia exacto officio geruntur - Cudze sprawy prowadzi się z należytą starannością.

 Każda ze spraw jest inna, wyjątkowa i oparta na innym stanie faktycznym. Podobnie jak każdy z moich klientów jest inny i ma inne oczekiwania ode mnie jako swojego obrońcy lub pełnomocnika. W pełni to rozumiem i szanuję. Do każdej zatem ze spraw, której prowadzenia podejmuję się - przykładam się z należytą dokładnością, starannością i wnikliwością. W pierwszej kolejności dokładnie analizuję sprawę. W mojej ocenie jest to najważniejszy etap gdyż tylko rzetelne i pełne przygotowanie sprawy (w tym pisma ) daje możliwość odniesienia sukcesu czy też uzyskania zamierzonego efektu. Następnie przedstawiam możliwe rozwiązania i konsultuję je z Klientami, co gwarantuje im realny udział w procesie decyzyjnym dotyczącym ich sprawy. Działam jedynie z uzyskaniem pełnego zrozumienia moich Klientów – zarówno ich priorytetów, potrzeb jak i obaw.

Leges sine moribus vanae - Prawa bez moralności giną

Za swój priorytet uznałam przestrzeganie w swojej pracy najwyższych standardów etycznych. Z szacunkiem podchodzę do każdego Klienta, jego potrzeb i możliwości. Ponadto przyjmuję ograniczoną ilość spraw do prowadzenia w tym samym czasie, tak aby zapewnić Klientom należny im czas i zaangażowanie. Nad sprawami precedensowymi lub bardzo skomplikowanymi pracuję we współpracy z innymi prawnikami. Co również bardzo istotne, Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedziałam się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa prawnego Klientów Kancelarii posiadam polisy ubezpieczeniowe OC: obowiązkową na kwotę 100.000 EURO oraz dodatkową na kwotę  250.00 EURO.

Maruchacz Izabela3

certyfikat ubezpieczenie

szkolenie rodzinne KSSP

PRAKTYKA ZAWODOWA

  • 10.2009 – Sąd Rejonowy w Mrągowie stanowisko Asystenta Sędziego w wydziale Rodzinnym i Nieletnich
  • 05.2007 – 30.09.2009 – Sąd Rejonowy w Kętrzynie stanowisko Asystenta Sędziego w wydziale karnym,
  • 10.2001 – 31.05.2002 r. – praktyka w regionalnym oddziale Europejskiego Funduszu Leasingowego w Białymstoku
  • 07.2003 – 31.09.2003 r. - praktyka w Biurze Doradztwa Podatkowego  „BUK” oraz Firmie Nettax w Warszawie
  • 02.2003 – 31.05.2003 r.- IV Komisariat Policji w Białymstoku udział w programie: Studenckie Punkty Informacyjne ( udzielanie interesantom informacji z zakresu prawa oraz udostępnienie bazy danych placówek społecznych, pisanie przeglądów akt, udział w oględzinach itd. )
  • 2003 r. udział w programie Wydziału Prawa oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i Fundacji Forda: Street Low – Prawo Na Co Dzień  - nauczanie w 4 klasie szkoły średniej ( w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie) podstawowych zagadnień związanych z prawem.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Od 2000 roku do 2004 roku działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Białystok ( przez 3 kadencje funkcja wiceprezesa do spraw marketingu, organizacja licznych projektów o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim i międzynarodowym )

ZAINTERESOWANIA I DZIAŁALNOŚĆ POZAZAWODOWA

Akwarystyka
Gra na gitarze klasycznej – 1998 r. ukończenie I stopnia szkoły muzycznej,
Żeglowanie
Turystyka górska

NAGRODY

  • 1999 r. udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy O Prawach Człowieka – zdobycie tytułu finalistki
  • 2001r., 2002r. – zwycięstwo w konkursie na najlepszego ambasada Wydawnictwa C.H. Beck  z ramienia ELSA Poland