oferta

Oferta dla klientów indywidualnych (osób fizycznych):

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie pism procesowych we wszystkich dziedzinach prawa;
 • pisemne opinie i analizy prawne - w bardziej skomplikowanych stanach prawnych
  (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych);
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentacja klienta przed organami ścigania;
 • reprezentacja klienta przed organami administracji;
 • pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów;
 • prowadzenie negocjacji;

oferta

Oferta dla przedsiębiorstw:

 • pomoc prawna w zakładaniu i rejestracji nowych firm;
 • prawo cywilne i prawo umów handlowych (przygotowywanie projektów umów)
 • obsługa prawna firm w zakresie prawa spółek;
 • usługi związane z  prawem pracy (przygotowywanie umów o pracę, porady w zakresie rozwiązywania stosunku pracy, itp.)
 • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych, przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego (uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, itp.);